Güncellendi
İşlem Başarılı !

Bizi tercih Ettiğiniz için Teşekkürler

AjansCode Sosyal Medya Danışmanlığı

Sosyal Medya Danışmanlığı

Paylaş

Sosyal Medya Danışmanlığı
Sosyal Medya Danışmanlığı

Sosyal medya artık günümüzde hayatı direkt etkileyen bir role bürünmüştür. Sosyal medyanın önemli bir parçası olan sosyal ağlar, günümüzün en önemli odak noktalarından biridir. Fotoğraf ve video etkileşimi (yükleme, görme/izleme, paylaşma vb.), durum paylaşımları gibi imkânları sayesinde milyarlarca insanın bu alana yoğunlaşmasına neden olmaktadır. Pazarlamacıların dikkatini çekmesiyle yeni bir boyut kazanan sosyal ağ siteleri, milyonlarca kişinin buluşma noktası haline gelen küçük ve büyük birçok sanal topluluk meydana getirmektedir. Bu sanal topluluklar, çok değerli iletişimler ve etkileşimlerin yaratıldığı büyük bir pazaryeridir (Akar, 2010: 118). Firmaların sosyal medyada yaptıkları faaliyetler birçok açıdan avantaj sağlayabilir. Firmaların paylaşımları (fotoğraf, video, durum paylaşımı, vb.) ve bunun sonucunda oluşan tutumun takip edilmesi, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını belirleyen faktörleri anlamalarını sağlayacaktır. Tüketicinin istediği ve ihtiyacı olan ürünün sunulması sonucu müşteri memnuniyeti oluşacağı için, bu memnuniyet işletmelerinin sadık müşteri yaratabilmelerini sağlayacaktır.

Araştırma sonucundan elde edilen veriler incelendiğinde Apple ve Samsung kullanıcıları için ilginç sonuçlar ortaya çıkacaktır. Her iki marka arasında kıyaslama yapılarak bu farklılıklar şu şekilde açıklanabilir. Samsung kullanıcıları sosyal medyada yer alan olumlu videolardan etkilenirken, Apple kullanıcıları daha çok kendileri araştırma yapıp sosyal medyada yer alan yorumlara göre hareket etmektedirler. Samsung kullanıcıları kullanım kolaylığını anlatan videolara göre markaya yönelmektedir. Apple kullanıcıları ise sosyal medyada daha çok sorun çözme konusuna önem vermektedir ve sosyal medya üzerinde yer alan yorumlarda Apple firmasının sorun çözümünde etkin adımlar attığına yönelik gözlemleri sonucu ürün tercihinde bulunmaktadırlar. Bu durum da Apple kullanıcılarının müşteri memnuniyetine daha fazla önem verdikleri tezimizi desteklemektedir. Apple kullanıcıları için ürünün sağlayacağı haz ve memnuniyet ön plandadır. Bu sebeple yaptıkları araştırmalarda müşteri memnuniyetini anlatan yorumlar tercihlerini olumlu yönde etkilemektedir. Samsung kullanıcıları için daha ön planda olan ise sosyal medyada yer alan indirim ve kampanyalar olmaktadır. Yani Samsung kullanıcıları ürün tercihlerini yaparken sosyal medyada yer alan indirimler ve firma kampanyalarından etkilenmektedir. Sosyal medyada yer alan video paylaşımları ve yorumlarla, tüketim sonrasında oluşan olumlu düşünce karşılaştırıldığında ise Apple ve Samsung kullanıcılarının eşit oranda olduğu görülecektir. Bu durum hem Apple hem de Samsung kullanıcılarının tercih ettiklerini ürün öncesinde, kendi ihtiyaç ve zevklerine göre araştırmalar yaptığını; tercihleri sonrasında ise bu araştırmadan tatmin olduklarını göstermektedir. Araştırmanın kısıtları olarak; sosyal medya kategorisinde Alexa.com sitesinde en çok tıklanan siteler olan Facebook, Twitter ve Youtube kullanıcıları seçilmiş olup, dünyanın en büyük marka danışmanlığı ajansı olan Interbrand şirketinin yayınlamış olduğu “En iyi 100 küresel marka” arasında rakip olabilecek Apple ve Samsung ürünleri belirlenmiştir. Bu kısıtlar göz önüne alındığında, bundan sonra yapılacak çalışmaların Facebook, Twitter ve Youtube dışında kalan sosyal ağları kapsaması ve Apple ile Samsung dışında kalan markaları da içermesi sosyal medya kullanıcılarının tüketim alışkanlıklarına ait daha sağlıklı sonuçlar ortaya koymasına yardımcı olacaktır.